lab-R
 
  • Huisvesting IMd
  • Huisvesting IMd
  • Huisvesting IMd
  • Huisvesting IMd
  • Huisvesting IMd
  • Huisvesting IMd
  • Huisvesting IMd
  • Huisvesting IMd

Ingenieursbureau IMd

Huisvesting IMd is verkozen tot winnaar BNA Gebouw van het Jaar 2012 in de regio Delta

 

Opdracht

In dienst van Ector Hoogstad Architecten heb ik meegewerkt aan de huisvesting van ingenieursbureau IMd.

 

Concept

Hergebruik is voor Nederland de opgave van nu. Een groot deel van de gebouwvoorraad staat leeg en wacht op renovatie of herbestemming, waaronder panden met onvermoede kwaliteiten die wachten op initiatiefnemers die daar oog voor hebben. Zo ook deze staalfabriek aan de Rotterdamse Piekstraat; geen voor de hand liggende locatie voor een kantoor, maar wel bijzonder gelegen met uitzicht over de Maas. Wat het gebouw aantrekkelijk maakte voor IMd was de overvloedige ruimte die gedomineerd wordt door een imposante staalconstructie.

 

Ontwerp

Renovatie van de bestaande gebouwschil bleek al snel in technische en financiële zin geen reële optie. Uiteindelijk werd gekozen voor een strategie waarbij alle werkplekken over twee verdiepingen werden gerealiseerd in geklimatiseerde zones tegen de dichte kopgevels. Van daaruit kijken ze terug de hal in, waarin paviljoens met vergaderruimten zijn gerealiseerd, die onderling verbonden zijn door loopbruggen en verschillende soorten trappen. De hal zelf is een zwak geklimatiseerde spouw geworden, die zich uitstekend leent voor bijvoorbeeld informeel overleg, lezingen, lunchplek en tentoonstellingsruimte. Grote nieuwe vensters in de van oorsprong gesloten buitengevel zorgen samen met de bestaande lichtstraten in het dak voor daglicht en prachtige vergezichten over het water.

“Het is een ongebruikelijke lay-out voor een kantoorgebouw die desalniettemin grote voordelen kent. Gebruikers kijken niet weg van de organisatie, maar staan continu in contact met het ruimtelijke en sociale hart ervan. Dat stimuleert ontmoeting en betrokkenheid. De hal krijgt zo bovendien een optimale ruimtelijke spanning: bruggen, onderdoorgangen en trappen zorgen ervoor dat je kunt dwalen en zo de ruimte en de mensen erin steeds vanuit andere perspectieven kunt ervaren”, aldus architect Joost Ector. “Door niet de hele hal maar alleen de paviljoens te klimatiseren is bovendien het energieverbruik tot een minimum beperkt. Samen met de keuze voor lichte en herbruikbare materialen, een bestaand gebouw als basis en de positieve impuls voor de omgeving levert dat een uitzonderlijk duurzaam project op.”

Kijk hier voor een film-impressie

Categorie

Architectuur, Herontwikkeling, Interieur, Verbouwing