lab-R
 

Privacy

Privacybeleid
lab-R hecht belang aan uw privacy. Ten eerste is de meeste informatie op deze site beschikbaar zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt. Ten tweede is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van klantenbeheer. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens. Daartoe zal hij zich richten tot lab-R, zie daarvoor de contactgegevens onderaan deze pagina. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is gesteld.

U beschikt over het wettelijk recht op inzage van uw persoonsgegevens. Met een kopie van uw legitimatiebewijs begeleid met een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan lab-R kunt u een afschrift van deze gegevens krijgen. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

lab-R kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard. Dit zijn gegevens zoals browser type of IP-adres of het besturingsprogramma dat u gebruikt. Daarnaast kunnen dit ook gegevens zijn zoals de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Cookies
lab-R hecht belang aan uw privacy. Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Dit is enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze cookies zijn niet herleidbaar tot uw persoon. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert. U ontvangt dan een waarschuwing wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.