lab-R
 

Huisvesting IMd in Bouwen Met Staal

Huisvesting IMd in Bouwen Met Staal

Bouwen met Staal is het tweemaandelijks onafhankelijke vakblad over staal en staalconstructies, uitgegeven door de stichting Bouwen met Staal. Het tijdschrift is bestemd voor bouwkundig en constructief ontwerpers en wordt gelezen door onder meer architecten, constructeurs, aannemers, staalbouwers en studenten bouwkunde en civiele techniek.

Bouwen met Staal wordt grotendeels door constructeurs geschreven en belicht de mogelijkheden van het ontwerpen en bouwen met staal aan de hand van projectenbeschrijvingen en interviews. De projectartikelen informeren over de gemaakte keuzen in het (voor)ontwerp en de toegepaste technieken en methoden in staal of in combinatie met andere materialen. Ook wordt ingegaan op andere aspecten die een rol spelen bij de uitvoering en het beheer en onderhoud, zoals de brandveiligheid, de conservering en de klimaatbeheersing.

Bekijk het artikel inĀ |Bouwen met Staal | februari 2012|