Paviljoen 6x6x6

ONDERWERP

Ontwerp een paviljoen waarbinnen de beleving van het contrast tussen introvert en extravert optimaal tot zijn recht komt.

OPGAVE

Het paviljoen heeft als uitgangspunt een liggend en staand vlak van 6 bij 6 meter voorzien van een driedimensionaal assenkruis op het hart van elk vlak.
Het ontwerp moet tenminste 3 begaanbare ruimtes herbergen en uitdrukking geven aan de tegenstelling.

UITVOERING

Aan de buitenzijde oogt het paviljoen gesloten en naar binnen gekeerd, slechts de deuropeningen bieden een blik naar binnen. Bij het binnentreden kom je in een overgangsruimte tussen binnen en buiten. Op het meest centrale punt in het paviljoen is de beleving sterk naar buiten gekeerd door een vierhoekige trechter die zich naar de hemel opent. Ondanks dat je in het centrum van het paviljoen staat, ben je voor je gevoel meer buiten.
De rondgang om de trechter heeft een sterk introvert karakter, waarbij slechts enkele openingen in de trechterwand een blik geven naar de smalle bodem van de trechter in het centrum van het paviljoen. Door het vervreemdende perspectief van de trechter is de beleving opnieuw naar binnen gekeerd. De materialisering bestaat uit wit beton, constructie-staal en gematteerd glas. Dit paviljoen weerspiegeld de monumentale aanpak van lab-R.